top of page
fall-1649591_1920_edited_edited.jpg

Oinarriak-Bases

"Nire Parke Gogokoena" lehiaketa hezkuntza-proposamen bat da eta helburua da gazteenak sentsibilizatzea gure herri eta hiri-parkeak mantentzeko, babesteko eta zaintzeko beharrari buruz.

Lehiaketa bi kategoriatan banatuko da:

  • 1. Kategoria: Lehen Hezkuntzako ikasleak.

  • 2. Kategoria: Bigarren Hezkuntzako ikasleak.

 

El concurso “Mi Parque Favorito” es una propuesta educativa cuyo objetivo es sensibilizar a jóvenes sobre la necesidad de mantener, proteger y cuidar nuestros parques de pueblos y ciudades.

El Concurso se dividirá en dos categorías:

  • 1ª Categoría: Alumnado de Educación Primaria. 

  • 2ª Categoría: Alumnado de Educación Secundaria.

EGIN BEHARREKO LANA

Kategoria guztiek online parte hartuko dute eta aurkeztu beharreko lana berdina izango da guztientzat. Gela bakoitzeko ikasleek, taldean lan eginez, bideo bat grabatu beharko dute (minutu eta erdikoa gehienez). Bideo horretan azalduko dute zergatik eta zein den beren parke gogokoena. Bideoa euskaraz zein gaztelaniaz grabatu ahal izango da eta datu hauekin batera bidaliko da: Ikastetxearen izena, kategoria, gela, parte hartzen duten ikasleen kopurua, izenburua, parkearen izena eta herria.

Gela bakoitzak gehienez 5 bideo aurkeztu ahal izango ditu.
 

TRABAJO A REALIZAR

Todas las categorías participarán online y el trabajo a presentar será el mismo para todas. El alumnado de cada aula deberá, trabajando en equipo, grabar un vídeo (de minuto y medio como mucho) en el que se explique por qué y cuál es su parque favorito. El vídeo se podrá grabar tanto en euskera como en castellano e irá acompañado de los siguientes datos: Nombre del centro escolar, categoría, clase, N.º de alumnos/as participando, título, nombre del parque y localidad.

Cada aula podrá presentar un máximo de 5 vídeos.

BALDINTZAK

Parte hartu nahi duten ikastetxeek esteka honen bidez erregistratu beharko dira eta bideoak nireparkegogokoena@gmail.com helbidera bidaliko dira.

 

Lehiaketak bi hilabete eta erdiko iraupena izango du, 2023ko otsailaren 15etik apirilaren 30era.

 

Ikastetxeak, bere parke gogokoena babesteko, sare sozialetan egiten duen lana positiboki baloratuko da lehiaketak irauten duen bitartean. #nireparkegogokoena
 

CONDICIONES

Los centros escolares que quieran participar deberán registrarse a través de este enlace y los vídeos se enviarán a nireparkegogokoena@gmail.com
 

El concurso tendrá una duración de dos meses y medio, desde el 15 de febrero hasta 30 de abril de 2023.

 

Se valorará positivamente la actividad del centro escolar en redes sociales para apoyar su parque favorito durante el periodo de duración del concurso. #nireparkegogokoena
 

bottom of page